Chính sách bảo hành
Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày bàn giao máy may công nghiệp hoặc thiết bị phụ trợ 
                                    03 tháng đối với các loại bàn ủi/ bàn là
 - Trong thời gian bảo hành, nếu gặp trục trặc gì về kỹ thuật ( Do chế tạo, lắp ráp..) bên B phải thông báo cho bên A ,bên có trách nhiệm sửa chữa đảm bảo máy vận hành tốt.
 Bên A sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sau:
1. Linh kiện làm mất, làm gãy.
2. Linh kiện hao mòn do quá trình sử dụng.
3. Tự ý thay thế các linh kiện trong máy
Điện thoạiMN : 0938.576.516 Điện thoạiMB : 0912.86.98.98 Maps googleChỉ Đường