Máy May 1 Kim Điện Tử Cào Trên JUKI DLU-5494N-7
Điện thoạiMN : 0938.576.516 Điện thoạiMB : 0912.86.98.98 Maps googleChỉ Đường