Máy May 1 Kim Liền Trục JUKI DDL 9000B-DS/PBN

Máy May 1 Kim Liền Trục JUKI DDL 9000B-DS/PBN

Giá: Liên hệ
Đời máy DDL-9000B-DS/PBN
Ứng dụng Vải trung bình
Bôi trơn Khô hoàn toàn( không cần bôi trơn)
Tốc độ may tối đa 4000 mũi/phút
Chiều dài mũi tối đa 4 mm
Độ nâng chân vit
Bằng gạt gối: 15mm
Kim DB×1 (#11) #9~#18, 134 (Nm75) Nm65~Nm110
Đời máy DDL-9000B-DS/PBN 
Ứng dụng Vải trung bình 
Bôi trơn Khô hoàn toàn( không cần bôi trơn) 
Tốc độ may tối đa 4000 mũi/phút 
Chiều dài mũi tối đa 4 mm 
Độ nâng chân vit 
Bằng gạt gối: 15mm 
Kim DB×1 (#11) #9~#18, 134 (Nm75) Nm65~Nm110
Đời máy DDL-9000B-DS/PBN 
Ứng dụng Vải trung bình 
Bôi trơn Khô hoàn toàn( không cần bôi trơn) 
Tốc độ may tối đa 4000 mũi/phút 
Chiều dài mũi tối đa 4 mm 
Độ nâng chân vit 
Bằng gạt gối: 15mm 
Kim DB×1 (#11) #9~#18, 134 (Nm75) Nm65~Nm110
Điện thoạiMN : 0966.228.482 Điện thoạiMB : 0912.86.98.98 Maps googleChỉ Đường