QC trong nhà máy thông minh

QC trong nhà máy may thông minh liên quan đến việc kiểm tra nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm, bao bì và nhãn mác cũng như các yêu cầu vận chuyển. QC trong nhà máy may thông minh cũng yêu cầu sử dụng các công cụ và phương pháp phù hợp để đo lường và kiểm tra hàng may mặc về các thuộc tính khác nhau, chẳng hạn như trọng lượng, kích thước, màu sắc, vật liệu, nhãn hiệu, v.v.

 

Lợi ích của QC trong nhà máy thông minh 

Một số lợi ích của QC trong nhà máy may mặc thông minh là:

-N găn ngừa lỗi và cải thiện hiệu quả trong quá trình sản xuất
-  Duy trì tính toàn vẹn của thương hiệu và sự hài lòng của khách hàng
- Tiết kiệm bằng cách tránh làm lại hoặc bị trả hàng do các sản phẩm bị lỗi
- Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định và kỳ vọng của thị trường
- Cho phép phân tích và dự đoán dữ liệu để tối ưu hóa hoạt động sản xuất và chất lượng sản phẩm
- Tạo điều kiện phối hợp và liên lạc giữa các bên khác nhau tham gia vào chuỗi cung ứng
- Tăng cường đổi mới và khả năng cạnh tranh trong ngành may mặc