Nhà kho thông minh

Nhà kho của nhà máy may thông minh là nơi hàng may mặc thành phẩm được lưu trữ, phân loại, đóng gói và vận chuyển bằng công nghệ kỹ thuật số, điện toán thông minh và dữ liệu lớn. Một nhà kho thông minh có thể cải thiện hiệu quả, độ chính xác và tốc độ của quy trình hậu cần, cũng như giảm chi phí lao động và sai sót của con người. Một số ví dụ về công nghệ được sử dụng trong kho thông minh là:

Thẻ RFID có thể theo dõi vị trí, số lượng và trạng thái của từng loại quần áo trong thời gian thực.

Cánh tay rô-bốt có thể chọn, đóng gói và xếp hàng may mặc lên pallet một cách tự động.

Phần mềm hỗ trợ AI có thể tối ưu hóa cách bố trí kho hàng, quản lý hàng tồn kho, thực hiện đơn hàng và dự báo nhu cầu.

Nhà kho thông minh là một thành phần thiết yếu của một nhà máy may mặc thông minh, nhằm mục đích chuyển đổi ngành dệt may bằng các công nghệ như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, học máy và phân tích. Một nhà máy may mặc thông minh có thể tăng tính linh hoạt, chất lượng và khả năng tùy chỉnh của quy trình sản xuất, cũng như giảm lãng phí vật liệu và tác động đến môi trường.