Máy thùa khuy Supreme 

May tuần hoàn – May liên tục   

  • May tuần hoàn
    Có thể đăng nhập 20 loại chương trình, mỗi chương trình có thể lưu trữ tối đa 15 mẫu.
  • May liên tục            
    Nhiều mẫu có thể được khâu liên tục mà không cần nâng chân vịt. Có thể đăng nhập 20 chương trình, mỗi chương trình có thể lưu trữ tối đa 6 mẫu.
    ( Các phần tuỳ chọn phải được thay đổi )

Bàn đạp nhiều chức năng

  • Thiết bị nâng chân vịt tự động được trang bị theo tiêu chuẩn để giảm thiểu sức lao động của người vận hành. Sự chuyển đổi của1 lần bàn đạp/2 lần bàn đạp , thuận tiện định vị cho việc dừng giữa chừng.
  • Độ cao nâng chân vịt có thể tuỳ ý cài đặt. Với chức năng kim quay ngược, chân vịt tối đa có thể nâng lên 17mm

Thông số kỹ thuật

Tốc độ may cao nhất: 4200rpm
Chiều rộng cử: 5mm
Kim: DPx5(#11J)#11J~#14j

Kích thước dao cắt: 6.4~31.8mm(1/4″~1-1/4″)