Các dòng máy chuyền thun, hàng thời trang

Máy vắt sổ/ bo lai áo tự động SP-F212

Máy vắt sổ/ bo lai áo tự động SP-F212

Chi tiết
Máy viền đáy áo tự động SP-F217

Máy viền đáy áo tự động SP-F217

Chi tiết
Máy may/ đính cổ áo thun tự động SP-F214

Máy may/ đính cổ áo thun tự động SP-F214

Chi tiết
Máy đính lưng quần Supreme SP-F168

Máy đính lưng quần Supreme SP-F168

Chi tiết
Máy ép nhiệt 5 đầu tự động SP-F1011/F101/F1015

Máy ép nhiệt 5 đầu tự động SP-F1011/F101/F1015

Chi tiết
SP-F1151 Automatic laundry label machine

SP-F1151 Automatic laundry label machine

SP-F126-L Automatic round collar machine

SP-F126-L Automatic round collar machine

SP-F1530-F1531 Automatic cuff rib machine

SP-F1530-F1531 Automatic cuff rib machine

SP-F161 Automatic Elastic Stitching Machine

SP-F161 Automatic Elastic Stitching Machine

SP-F175 Ultrasonic welding elastic stitching machine

SP-F175 Ultrasonic welding elastic stitching machine

SP-F110 Double head elastic stitching machine

SP-F110 Double head elastic stitching machine

SP-F156 Automatic inner plug type rope knot bartack machine

SP-F156 Automatic inner plug type rope knot bartack machine

SP-F170 Automatic waist rope folding machine

SP-F170 Automatic waist rope folding machine

SP-F164 Drawcord inserting machine

SP-F164 Drawcord inserting machine

SP-F1731 Trouser turner

SP-F1731 Trouser turner

SP-F711 Overlock and seam machine

SP-F711 Overlock and seam machine

SP-F121 Seam opening machine

SP-F121 Seam opening machine

SP-F136 Reinforcement tape machine

SP-F136 Reinforcement tape machine

SP-F204 Automatic sewing machine with hanging ear strap

SP-F204 Automatic sewing machine with hanging ear strap

SP-F109B-1 Automatic ultrasonic welding machine

SP-F109B-1 Automatic ultrasonic welding machine

SP-2210KD-MG Semi-auto laser pocket welting machine

SP-2210KD-MG Semi-auto laser pocket welting machine

SP-2210AS-M/CF Stitching and punching machine

SP-2210AS-M/CF Stitching and punching machine

SP-3525BS-M/MJ Automatic polo shirt placket machine

SP-3525BS-M/MJ Automatic polo shirt placket machine

SP-18SW/9000B Automatic sewing darts and waist pleats machine

SP-18SW/9000B Automatic sewing darts and waist pleats machine

SP-F108 Automatic hangtag machine

SP-F108 Automatic hangtag machine

SP-430D-06XL Suction bartacking machine

SP-430D-06XL Suction bartacking machine

SP-430G-JDA/JDB Automatic bag belt sewing machine

SP-430G-JDA/JDB Automatic bag belt sewing machine

SP-430G-JDJ Automatic bag belt sewing machine

SP-430G-JDJ Automatic bag belt sewing machine